Stampa
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Aggiunte le foto dei seguenti incrociatori sovietici

AdmiralNakhimov
Kaganovich
Kirov
Krasnyy Kavkaz
Krasny Krym
Maksim Gor'kiy
Molotov
Voroshilov

Sono visionabili qui.